Ansvarsfraskrivelse

European Maritime Finance Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside, samlet benævnt "Hjemmesider", herunder enhver hjemmeside, der ejes, drives og vedligeholdes af tilknyttede selskaber til European Maritime Finance, herefter benævnt "EMF" eller "European Maritime Finance", er kun til orientering. Det er vigtigt at bemærke, at oplysningerne på disse hjemmesider ikke giver et omfattende resumé af investeringsmulighederne eller de tilknyttede risici.  

Potentielle investorer ("Potentielle Investorer") opfordres kraftigt til at foretage deres egen grundige due diligence og søge relevant professionel rådgivning, før de træffer investeringsbeslutninger. Det er vigtigt at forstå, at oplysningerne på disse hjemmesider ikke er et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer i nogen jurisdiktion. 

The content found on the Websites, as well as any associated materials, is not intended for further distribution and should not be the subject of solicitation for individuals who do not represent European Maritime Finance. In other words, it should not be shared or actively promoted to individuals who are not directly associated with our organization. 

All employees within European Maritime Finance are committed to meeting the expectations of both the spirit and the letter of Danish law. This commitment underscores our dedication to legal compliance and ethical practices in all aspects of our operations. Please note that it is essential to consult with legal counsel or compliance experts to ensure that your disclaimer fully complies with the specific legal requirements of your jurisdiction.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

European Maritime Finance A/S was established on 11 Juni 2018 as a public company under the laws of Denmark. It is registered with the Danish Business Registry under the number 39635631 regulated by the Danish Financial Supervisory Authority under registration number FTID 23327 as licensed manager of alternative investment funds under the Danish Act on Alternative Investment Fund Managers etc. as amended from time to time. The website (https://maritimefinance.dk/) stilles vederlagsfrit til rådighed.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, leveres materialerne på denne hjemmeside "som de er" og uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver EMF (herefter kaldet "EMF") sig alle garantier, udtrykte eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. EMF garanterer ikke, at funktionerne i materialerne vil være uafbrudte eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at dette websted eller den server, der gør det tilgængeligt, er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

EMF garanterer ikke og fremsætter ingen erklæringer vedrørende brugen eller resultaterne af brugen af materialerne på denne hjemmeside med hensyn til deres korrekthed, nøjagtighed, pålidelighed eller andet. Oplysningerne og beskrivelserne heri er ikke beregnet til at være fuldstændige beskrivelser af alle vilkår, undtagelser og betingelser, der gælder for produkter og tjenester. Denne hjemmeside kan være linket til andre hjemmesider, som ikke vedligeholdes af EMF. Inkluderingen af et link til sådanne hjemmesider indebærer ikke, at EMF godkender eller støtter hjemmesiderne eller indholdet af dem.

Brugere af hjemmesiden er ansvarlige for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at få adgang til hjemmesiden. Brugere, der tilgår hjemmesiden via deres internetforbindelse, skal være opmærksomme på disse vilkår og overholde dem. EMF forbeholder sig ret til efter eget skøn til enhver tid og uden varsel at opdatere, fjerne, ændre eller variere noget af det indhold, der vises på en hvilken som helst side på webstedet.

Begrænsning af ansvar

Selvom EMF gør en rimelig indsats for at inkludere nøjagtige og opdaterede oplysninger på dette websted, forekommer der undertiden fejl eller udeladelser. EMF giver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til nøjagtigheden og fuldstændigheden af indholdet på dette websted. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er hverken EMF eller nogen part, der er involveret i at skabe, producere eller levere webstedet, ansvarlig over for dig i tilfælde af uagtsomhed eller kontrakt for direkte, tilfældige, følgeskader, indirekte skader eller strafskader, der skyldes brug af eller manglende evne til at bruge materialerne på dette websted, selvom EMF eller en autoriseret EMF-repræsentant er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, må EMF's samlede erstatningsansvar over for dig for alle skader, tab og årsager til søgsmål ikke overstige det beløb, du eventuelt har betalt for at få adgang til dette websted.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, påtager EMF sig heller ikke noget ansvar og er ikke ansvarlig for tab eller skade, uanset om det er i erstatning (herunder uden begrænsning uagtsomhed), kontrakt eller andet i forbindelse med:

  • din brug af, manglende evne til at bruge eller resultaterne af brugen af hjemmesiden;
  • din brug af eller tillid til ethvert indhold, der vises på vores hjemmeside;
  • alle hjemmesider, der er linket til hjemmesiden, eller materialet på sådanne hjemmesider; og
 

enhver fejl eller ydelsesfejl, udeladelse, afbrydelse, defekt, forsinkelse i drift eller transmission, systemfejl, utilgængelighed eller suspension af hjemmesiden, virus, distribueret denial-of-service-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, software, data eller andet proprietært materiale på grund af din brug af hjemmesiden eller din download af materiale fra hjemmesiden eller andre hjemmesider, der er knyttet til hjemmesiden, herunder, uden begrænsning, tab af fortjeneste, tab af indkomst, tab af forventede besparelser, tab af indtægter, tab af data, tab af goodwill eller tab af kontrakter eller forretning (i hvert tilfælde uanset om det er direkte eller indirekte) eller for ethvert indirekte, økonomisk, følgeskader eller særligt tab, der skyldes en hvilken som helst årsag.

Restriktioner for brug af materialer

Denne hjemmeside ejes og drives af EMF. Medmindre andet udtrykkeligt er tilladt af EMF, må intet materiale fra dette websted eller noget websted, der ejes, drives, licenseres eller kontrolleres af EMF, kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, sendes, overføres eller distribueres på nogen måde. Du må downloade materiale, der vises på denne hjemmeside, udelukkende til eget brug, forudsat at du også bevarer alle ophavsretlige og andre ejendomsretlige meddelelser på materialet. Du må ikke distribuere, ændre, overføre, genbruge, genudgive eller bruge indholdet af denne hjemmeside til offentlige eller kommercielle formål, herunder tekst, billeder, lyd og video uden EMF's skriftlige tilladelse.

Uautoriserede jurisdiktioner

Denne hjemmeside er udelukkende beregnet til brug for professionelle investorer. Det er ikke beregnet til brug af privatpersoner. Indholdet på dette websted er kun til generel information og udgør ikke oplysninger, som du bør stole på, eller en anbefaling om at købe eller sælge et produkt, en tjeneste eller en investering osv. Tjenesterne eller produkterne på denne hjemmeside er ikke tilgængelige for personer i nogen jurisdiktion, hvor EMF eller nogen af fondene under dens forvaltning ikke er registreret eller autoriseret til at udøve nogen virksomhed eller aktivitet, der kræver registrering eller autorisation ("Uautoriseret jurisdiktion").

Brug af denne hjemmeside i en uautoriseret jurisdiktion er helt på egen risiko. Du bør søge råd om din position hos dine professionelle rådgivere. Hvis du vælger at få adgang til oplysninger på denne hjemmeside, er det dit ansvar at overholde gældende lokale, nationale eller internationale love.

Intet tilbud, ingen opfordring

Intet på hjemmesiden udgør eller skal anses for at udgøre en finansiel, juridisk, skattemæssig eller anden rådgivning af nogen art. Ingen oplysninger på hjemmesiden skal udgøre eller anses for at udgøre et offentligt tilbud, en opfordring til at købe eller investere i finansielle produkter eller tjenester, som der henvises til på hjemmesiden.

Varemærker og ophavsret

Visse navne, ord, titler, sætninger, logoer, ikoner, grafik eller design på siderne på dette websted kan udgøre handelsnavne, registrerede eller uregistrerede varemærker eller servicemærker ("Varemærker") tilhørende EMF eller tredjeparter og anvendes under licens af EMF. Visningen af varemærker på siderne på dette websted indebærer ikke, at der er givet nogen licens til nogen tredjepart.

Alle oplysninger på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til lovgivningen om ophavsret. Brugere af dette websted har ret til at kopiere alle oplysninger til eget brug, men må ikke genudgive eller gengive sådanne oplysninger på nogen måde, herunder elektronisk gengivelse ved "uploading" eller "downloading", uden forudgående skriftligt samtykke fra EMF. Ellers har ingen tilladelse til at kopiere, videredistribuere, reproducere eller genudgive, i nogen form, nogen information, der findes på siderne på dette websted.

Enhver uautoriseret brug af varemærker eller andet indhold på denne hjemmeside kan være en krænkelse af rettigheder, der er beskyttet af love og regler, og som kan medføre retsforfølgelse af krænkeren.

Billeder, der vises på denne hjemmeside, er enten EMF's ejendom eller bruges med tilladelse af EMF. Det er forbudt for dig eller andre, som du har givet tilladelse til, at bruge disse billeder, medmindre det specifikt er tilladt heri. Enhver uautoriseret brug af billederne kan være i strid med ophavsretslove, varemærkelove, love om privatlivets fred og offentlighed samt kommunikationsregler og -vedtægter.

Tilmeld dig vores ugentlige markedsrapport

Choose your language below

European Maritime Finance A/S

AIFM-licensed

European Maritime Finance A/S har en AIFM (Alternative Investment Fund Managers) licens (tilladelse) og er reguleret af Finanstilsynet.

REG 23327

Social Media
Our funds are audited by

Our offices

Denmark (HQ)

Kongens Nytorv 22,
1050 Copenhagen

+45 55 55 70 00
info@maritimefinance.dk

CVR 39635631

Schweiz
Rue du lion d’Or 6,
1003 Lausanne

+41 21 588 04 89 contact@maritimefinance.ch
Schweiz
Gotthardstrasse 26,
6300 Zug

+41 41 5888 18 56 contact@maritimefinance.ch
Norway

Haakon VII’s gate 1,

0161 Oslo

European Maritime Finance - Bran Identity - Logo

Cookies

By using this website and associated sub-domains, you consent to European Maritime Finance using cookies. This website does actively use cookies for tracking users.

Read our Privacy Policy her..